Odrska produkcija
Andrej Lamut
Slika
Andrej Lamut
Slika
Andrej Lamut
Slika
Andrej Lamut
Slika
Iztok Kovač
MILK Voices
Trajanje: 30 minut
Datum: 12.09.2020
Center kulture Španski borci, Ljubljana
O predstavi

V soboto, 12. septembra 2020 Španski borci začenjajo novo sezono z mednarodnim glasbeno-plesnim dogodkom MILK Voices v koprodukciji Zavoda EN-KNAP in Goethe-Instituta. Projekt, ki se bo predstavil v Ljubljani, Reki in Berlinu, je v ljubljanski različici nastal v sodelovanju edine slovenske stalne sodobno-plesne skupine, EN-KNAP Group, ženskega pevskega zbora Kombinat in Irene Z. Tomažin.

Projekt MILK Voices svojo inspiracijo črpa iz zgodbe o Aleksandrinkah, slovenskih ženskah, ki so se sredi 20. stoletja izselile, da bi postale dojilje in dale svoje hranljivo mleko otrokom v Aleksandriji. To je zgodba poguma brez oziranja na tradicijo, družino ter kulturne in osebne spomine. Pomen zgodbe pa presega okvirje individualne izkušnje – to je zgodba premagovanja mej. Ženske, ki so otrokom tudi pele, so v otroški domišljiji s tem ustvarjale spomine na njihovo domovino, katero so le-ti mnogo kasneje obiskali kot "domovino", ki je niso nikoli poprej poznali.

Ta skoraj pozabljena zgodba je izhodišče za odpiranje vprašanja identitete, domovine in domoljubja. Kdo smo kot posamezniki, kot skupnost, kako se ideja identitete in pripadnosti oblikuje? Ali se domoljubje neizbežno povezuje z rodno grudo, nacijo, nacionalizmom?


Projekt preizprašuje dominantno percepcijo domoljubja, ki kolektivno identiteto definira s strogo razmejitvijo med NAMI in NJIMI, pri čemer je jasno opredeljeno, kdo MI nismo. Izključujoče razumevanje patriotizma domovino primarno pojmuje kot očetnjavo s temelji v etničnem, domnevno »naravnem« načelu »krvi in zemlje« in izključuje neprave.

Projekt MILK Voices nasproti postavlja vključujočo paradigmo, utemeljeno v vzajemnem spoštovanju demokratično sprejetih družbenih normah , pravne države in njenih simbolov. Pripadnost družbi in domovini se torej kaže skozi spoštovanje pozitivnih civilizacijskih značilnosti in norm, ki nas definirajo in za katere verjamemo, da jih posedujemo ter vključuje vsakogar, ki jih sprejme za svoje in udejanja skozi aktivno državljansko držo.

O avtorjih

Ženski pevski zbor Kombinat je bil ustanovljen na dan upora, 27. aprila 2008, ko se nas je skupina deklet zbrala na ustanovni skupščini v ljubljanskem Rogu in sklenila, da bomo prepevale pesmi upora z vsega sveta. Ideja o takšni pevski skupini se je rodila mesec dni prej, na dekliščini ene od naših članic. Pred občinstvom je ŽPZ Kombinat prvič zapel 23. maja 2008 v Menzi pri koritu na Metelkovi, v sklopu proslave ob dnevu mladosti. »Iz spoštovanja do vseh, ki so dvignili glas in dali življenja, obujamo pesmi, ki so hrabrile duha v revolucijah in uporih širom sveta in jih prepevamo v izvirnih jezikih. Te pesmi za nas niso le uglasbene besede, marveč dragocena in pretresljiva pričevanja človekove vere v lepši svet. Za vse ljudi.« so zapisale o sebi.

Irena Z. Tomažin, vokalistka, performerka, pedagoginja. Zaključila je študij filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Večinoma deluje in ustvarja znotraj eksperimentalne improvizirane glasbe, v gibalno gledaliških predstavah ter poučuje svoje delavnice osredotočene na glas in gib pod imenom “moved by voice” oziroma “glasna delavnica” tako doma kot v tujini.
Izdala je tri avtorske albume: Crying Games, Taste of Silence in cmok v grlu. V svojem glasbenem oziroma zvočno eksperimentalnem delu raziskuje in razvija pokrajine glasu, ki spajajo tako besede, fragmentirane tekste, (tradicionalno) melodično petje kot tudi razširjene vokalne tehnike, vključujoč šume, tleske oziroma zvoke ustne votline, ki ne pripada (samo) glasu ampak tudi telesu. Nastopa solo in v raznih zasedbah s številnimi glasbeniki. S svojim solo projektom iT in kot vokalistka je sodelovala na mnogih festivalih tako doma kot tudi v tujini.

Mednarodna plesna skupina EN-KNAP Group, ki jo umetniško vodi njen ustanovitelj, mednarodno uveljavljeni koreograf Iztok Kovač, je edini stalni, repertoarni ansambel za sodobni ples v Sloveniji. Od leta 2009 ima sestava izjemnih plesalcev domači oder v Centru kulture Španski borci v Mostah.  Od svoje ustanovitve je ansambel sodeloval z več kot 30 slovenskimi in mednarodnimi koreografi ter gledališkimi režiserji izrazito raznorodnih estetskih provenienc, ter ustvaril več kot 40 predstav in plesni film. Svoj repertoar predstavlja z več kot 40 uprizoritvami letno na domačih odrih ter rednimi mednarodnimi turnejami.

Ustvarjalci

Idejna zasnova projekta, koreografija: Iztok Kovač

Družboslovna konceptualizacija: Aleš Črnič / Skladateljica in raziskovalka: Catherine Milliken / Režija in snemanje: Sašo Podgoršek / Plesalci: EN-KNAP Group (Luke Thomas Dunne, Tamás Tuza, Giorgia Belotti, Rada Kovačević, Radoslav Piovarči, Katja Kolarič) / Glasbenika: Irena Z. Tomažin (Ljubljana), Michael Schiefel (Reka, Berlin) / V sodelovanju: Ženski pevski zbor Kombinat / Vodja vaj EN-KNAP Group: Nohemi Barriuso

Prevod: Jure Škerl / Izvršna producentka: Karmen Keržar / Stiki z javnostjo in uredništvo: Nina Smerkol / Marketing: Goran Pakozdi / Strokovna sodelavka za finančno in poslovno vodenje: Zala Česnik / Programsko vodenje in koordinacija izobraževalnih dejavnosti: Katja Gabrijelčič / Vodja financ: Julija Travančić / Direktorica Španskih borcev, vodja programa in produkcije Zavoda EN-KNAP: Marjeta Lavrič / Umetniški vodja Španskih borcev, direktor Zavoda EN-KNAP: Iztok Kovač

Produkcija: Zavod EN-KNAP / Koprodukcija: Goethe-Institut (mednarodni koprodukcijski sklad) / Partnerji: Hrvatski Kulturni dom na Sušaku; Kesselhaus und Maschinenhaus – Kulturbrauerei / Consense GmbH

Zahvaljujemo se: Osnovna šola Savsko naselje (Ljubljana), Osnovna šola Ketteja in Murna (Ljubljana), Otroško gledališče TRY THEATRE (Reka)

S podporo: Mestna občina Ljubljana  – oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije