Odrska produkcija
Miha Fras
Slika
Miha Fras
Slika
Miha Fras
Slika
Miha Fras
Slika
Miha Fras
Slika
Miha Fras
Slika
Iztok kovač
Kraljestvo za konja
Datum: 16.09.2008
Cankarjev dom
O predstavi

Poklon historični avantgardi in raziskovanje naključja sta osnovni temi, ki ju avtor obravnava v tej enourni predstavi. Skupini gostov - Marijana Brecelj, Neja Kos, Vasilij Polič, Andrés Valdés, Branko Završan – ki vsak večer zgradijo novo predstavo z uporabo meta kocke, postavi nasproti zarotniško nastrojene plesalce skupine EKG. Predstava potegne vase tudi gledalce, ki s pomočjo slušalk za simultano prevajanje ustvarjajo svoj lastni dogodek in se s tem ujamejo v igro naključja.


Kraljestvo za Konja je zasnovano kot tematizacija temeljne geste, iz katere Kovač že 16 let gradi svoj umetniški opus. Gre namreč za naključje, izvedeno v obliki meta kocke, ki je temeljni umetniški postopek, okrog katerega Kovač postavlja različne strategije koreografiranja in gradnje svojega umetniškega sveta. V Kraljestvu za Konja se Kovač umesti v kontekst zgodovine naključja v umetnosti in v dinamičen dialog z nekaterimi paradigmatskimi umetniškimi deli (M. Duchamp, Tri nitne enote; K. Schwitters, Prasonata; M. Cunninghamova plesna tehnika in plesi Cabaret Voltaire), ki so koncept naključja prva deklarativno uporabila kot legitimen umetniški postopek. To stori zato, da bi po eni strani gledalca uvedel v dejavno igro s svojimi ’operacijami naključja’, ki mu koreografirajo ’zgodbe’ njegovega umetniškega sveta, po drugi strani pa zato, da bi v kontekstu zgodovine v naključju utemeljene umetniške misli in prakse ponovno pre-mislil variante svojih ’operacij’ in jim dopustil, da skozi soočenje povedejo v nastanek nečesa novega znotraj Kraljestva.

Svoj temeljni postopek koreografiranja postavi na oder tako, da skupina Gostov v času trajanja predstave pred očmi gledalcev gradi sistem 3Q – strukturiran sistem, utemeljen na metu kocke, medtem ko mladostno zagnana skupina plesalcev EKG deluje po principu HD, v katerem naključje služi kot nahajališče in vzgajališče dramaturške inovacije in temelji na plesalčevi ustvarjalni rabi naključja. Hkrati je za skupini značilen različen odnos do naključja; Nietzschejanski amor fati – dadaistično polno zaupanje v koreografijo, ki jo postavi naključje, ki zaznamuje skupino Gostov, in Duchampovsko ustvarjalno poigravanje z naključjem, kot je značilno za mlade plesalce EKG, ki jih najbolj zaznamuje možnost njihove svobodne izbire svojega ‘koreografskega’ odziva na po naključju nastajajoče situacije. Tako se med skupino Gostov, ki so nosilci zgodovine in vere v naključje in stremijo k temu, da bi na odru realizirali vsak večer novo koreografijo, kot jo določi met kocke, ter mlajšo skupino plesalcev EKG, ki so kot nepomirljiva sila svobodne igre in invencije ter dejavni nosilci spremembe pri oblikovanju koreografije, oblikuje polje nenehne in nepomirljive ritmične izmenjave nasprotij.

Kraljestvo je odprto polje srečanj. Nepomirljivo je nasprotje med ustaljeno situacijo ustoličene ‘zgodovine’ določenega (koreografskega) sistema obvladanih in nadzorovanih nasprotij ter med nosilci spremembe, zaznamovanimi z nujnostjo njenega ‘operativnega’ udejanjanja. Izid srečanj je nepredvidljiv. Kakšen bo iztek? Kako se konča ta zgodba? Kako se nadaljuje? Bo v Kraljestvu zavladala sprava? Novost? Kdo bo nazadnje odločil o tem v času, ko je vse ‘postavljeno na kocko’? Kdo je ta, ki bo dal Kraljestvo za Konja?
Mala Kline

Ustvarjalci

Koncept: Iztok Kovač, Mala Kline / Režija in koreografija: Iztok Kovač

Ustvarjalci in izvajalci: Gyula Cserepes, Luke Dunne, Katja Legin, Ana Štefanec, Ilkem Ulugün, Marijana Brecelj k.g., Neja Kos k.g., Vasilij Polič k.g., Andrés Valdés k.g., Branko Završan k.g.

Avtorska glasba in izvedba: Borja Močnik, Miha Klemenčič / Oblikovanje svetlobe: Jaka Šimenc / Kamera: Iztok Kovač / Oblikovanje prostora: Andreja Zapušek, Damjan Černe / Oblikovanje Kostumov: Belinda Radulović / Oblikovanje zvoka: Charo Calvo / Tonski tehnik: Matej Ocepek / Tehnična podpora: Miha Zupan / Izdelava kostumov: Vesna Novitović / Spremna besedila: Mala Kline, Iztok Kovač

Odnosi z javnostmi: Lea Dolinšek / Lektoriranje: Špela Frlic / Fotografija: Miha Fras / Grafično oblikovanje: Novi Kolektivizem / Izvršna producentka: Marjeta Lavrič

Produkcija: EN-KNAP / Koprodukcija: Cankarjev dom

Za pomoč in sodelovanje se zahvaljujemo: Tanja Skok, Matic Turk, Roman Konda, Uršula Berlot, Igor Štromajer, Stefan Doepner, Bojana Kunst, Rok Vevar, Helena Klun, Tomaž Kučer

S podporo: Ministrstvo za kulturo RS, MOL – oddelek za kulturo