Odrska produkcija
En–Knap X Silvia Gribaudi & Andrea Rampazzo
(Premiera) Amaterski tihotapci
Trajanje: 60 minut
Premiera: 29.05.2024 20:00
Center kulture Španski borci, Ljubljana
Premiera
29.05.2024   20:00
Center kulture Španski borci, Ljubljana
12 eur (redna cena) / 8 eur (za dijake, študente, upokojence)
30.05.2024   20:00
Center kulture Španski borci, Ljubljana
12 eur (redna), 8 eur (dijaki, študenti, upokojenci, brezposelni)
Za mejo predaleč. Za mejo preblizu.
Shrani datum!

En–Knap v procesu z odličnima Silvio Gribaudi & Andreo Rampazzem. Koreografija kot refleksija tako fizičnih kot namišljenih, historičnih in sodobnih meja, s tematikami svobode, hrepenenja in poguma prestopiti jih.

En–Knap X Silvia Gribaudi & Andrea Rampazzo
Amaterski tihotapci
oder / premiera

29. & 30. maj 2024
Španski borci, Ljubljana (SI)

- - -

IT

Segnatevi la data! Un confine troppo lontano. Un confine troppo vicino.

En-Knap sta lavorando a una nuova produzione con i meravigliosi Silvia Gribaudi e Andrea Rampazzo. La coreografia si sta evolvendo dai temi dei confini fisici e artificiali, storici e contemporanei, dalla libertà, dal desiderio e dal coraggio di attraversarli.

En-Knap X Silvia Gribaudi & Andrea Rampazzo
CONTRABBANDIERI DILETTANTI
Scena / Prima

29 e 30 maggio 2024
Španski borci, Lubiana (SI)

 
Kolofon
Koncept and koreografija: Silvia Gribaudi and Andrea Rampazzo
Ustvarjalci in izvajalci: En–Knap Group (Núria Capella, Mattia Cason, Tina Habun, Davide Lafabiana, Tamás Tuza, Carolina Alessandra Valentini)
Glasba: Luca Scapellato
Oblikovanje svetlobe: Jaka Šimenc
Kostumografija: Katarina Markov (Atelje d.o.o.)
Vodja vaj: Ana Štefanec Knez

Produkcija: Zavod En–Knap
Koprodukcija:  Artisti Associati Centro di Produzione Teatrale
 
Zavod En–Knap:
Izvršni direktor Zavoda En–Knap / Umetniški vodja Španskih borcev: Iztok Kovač / Poslovna direktorica Zavoda En–Knap in Španskih borcev: Marjeta Lavrič / Tehnični koordinator: Jaka Šimenc / Tehnična podpora: Leon Curk, Omar Ismail, Hotimir Knific, Fabijan Purg, Gal Škrjanec Skaberne, Špela Škulj / Izvršna producentka: Karmen Keržar / Komunikacijska in kreativna strategija: Dražen Dragojević / Komunikacijsko in kreativno izvrševanje: Valerija Intihar / Oblikovanje: Marko Damiš / Vodja financ: Julija Travančić / Koordinatorka in organizatorka dogodkov: Katja Gabrijelčič

Program Zavoda En–Knap, upravitelja Španskih borcev, finančno podpirata: Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo, ki podpira tudi dejavnost Španskih borcev, in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Amaterskih tihotapci nastajajo v koprodukciji z Artisti Associati (IT).Projekt ASMUG financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italia-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

www.ita-slo.eu / www.euro-go.eu/spf

- - -

IT

Ideazione e coreografia: Silvia Gribaudi e Andrea Rampazzo
Creatori e interpreti: En–Knap Group (Núria Capella, Mattia Cason, Tina Habun, Davide Lafabiana, Tamás Tuza, Carolina Alessandra Valentini)
Musiche: Luca Scapellato
Disegno luci: Jaka Šimenc
Costumi: Katarina Markov (Atelje d.o.o.)
Direttore delle prove: Ana Štefanec Knez
Produzione: Produzioni En–Knap

Produzioni En–Knap:

Direttore esecutivo delle Produzioni En–Knap / Direttore artistico dello Španski borci: Iztok Kovač / Direttore commerciale delle Produzioni En–Knap e dello Španski borci: Marjeta Lavrič / Coordinatore tecnico: Jaka Šimenc / Supporto tecnico: Karmen Keržar / Comunicazione e strategia creativa: Dražen Dragojević / Comunicazione ed esecuzione creativa: Valerija Intihar / Design: Marko Damiš / Responsabile finanziario: Julija Travančić / Coordinatrice e organizzatrice dell'evento: Katja Gabrijelčič
Il programma delle Produzioni En–Knap, gestore dello Spanski Borci, è sostenuto finanziariamente dalla Città di Lubiana - Assessorato alla Cultura, che sostiene anche le attività dello Spanski Borci, e dal Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia.

Coproduzione: Artisti Associati Centro di Produzione Teatrale.

    

Il progetto 'ASMUG' è finanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo per piccoli progetti GO! 2025 del programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

www.ita-slo.eu / www.euro-go.eu/spf