Tkalci

Andreja Rauch

Predstava Tkalci je razstava štirih eksponatov, ki se gibljejo namesto gledalca. Štirje posamezni eksponati so situacije, nanizane kot štiri zgodbe. Vsaka je poimenovana, vsaka postavlja svoj svet, ena žrtvuje naslov za celoto. Prva od štirih je Studenčnica in deluje kot prolog. Druga, Tlakovalci, govori o neskončnem premeščanju usedlin, ki se pojavijo s časom. Sledita Nabiralca, ki pripovedujeta o navezanosti in odvisnosti tako na ljudi kot imetje, predstavo pa zaključijo Tkalci, kjer se nastopajoči usmerijo v tkanje vzorca preproge, ki naj bi na koncu predstavo dokumentirala in jo zaobjela kot celoto.

Eksponati kot zgodbe med seboj niso neposredno povezani. Vmesni prostor med koncem ene in začetkom druge je izpostavljen kot samostojna enota, kjer je prezenca (ne)nastopanja orodje naše igre.


Premiera: 14.10.2005
Stara mestna elektrarna – festival mesto žensk, ljubljana

Sodelujoči

koncept in koreografija
Andreja Rauch

ustvarjalci in izvajalci
Gregor Kamnikar
Bara Kolenc
Nataša Kos
Tomaž Lapajne
Henry Montes

oblikovanje zvoka in glasbe
Christopher Benstead

scensko oblikovanje
Mitja Novak

lučno oblikovanje
Davor Balent

video
Djordje Legen
Violeta Legen

grafično oblikovanje
Peter Rauch

produkcija:
EN-KNAP

koprodukcija
Mesto žensk
Bunker/Stara Elektrarna

medijski sponzor
Radio Študent

zahvala
Festival Ljubljana,
Iztok Kovač
pisarna EN-KNAP
Sabina Potočki
Studio Legen
Jaka Šimenc
Jana Wilcoxen
in vsem sodelavcem za njihov prispevek pri projektu

Predstava je nastala s finančno podporo Ministrstva za kulturo RS
in Mestne občine Ljubljana – oddelek za kulturo.