Kraljestvo za Konja

Iztok Kovač

Poklon historični avantgardi in raziskovanje naključja sta osnovni temi, ki ju avtor obravnava v tej enourni predstavi. Skupini gostov - Marijana Brecelj, Neja Kos, Vasilij Polič, Andrés Valdés, Branko Završan – ki vsak večer zgradijo novo predstavo z uporabo meta kocke, postavi nasproti zarotniško nastrojene plesalce skupine EKG. Predstava potegne vase tudi gledalce, ki s pomočjo slušalk za simultano prevajanje ustvarjajo svoj lastni dogodek in se s tem ujamejo v igro naključja.


Premiera: 16.09.2008
Cankarjev dom, Ljubljana

Kraljestvo za Konja je zasnovano kot tematizacija temeljne geste, iz katere Kovač že 16 let gradi svoj umetniški opus. Gre namreč za naključje, izvedeno v obliki meta kocke, ki je temeljni umetniški postopek, okrog katerega Kovač postavlja različne strategije koreografiranja in gradnje svojega umetniškega sveta. V Kraljestvu za Konja se Kovač umesti v kontekst zgodovine naključja v umetnosti in v dinamičen dialog z nekaterimi paradigmatskimi umetniškimi deli (M. Duchamp, Tri nitne enote; K. Schwitters, Prasonata; M. Cunninghamova plesna tehnika in plesi Cabaret Voltaire), ki so koncept naključja prva deklarativno uporabila kot legitimen umetniški postopek. To stori zato, da bi po eni strani gledalca uvedel v dejavno igro s svojimi ’operacijami naključja’, ki mu koreografirajo ’zgodbe’ njegovega umetniškega sveta, po drugi strani pa zato, da bi v kontekstu zgodovine v naključju utemeljene umetniške misli in prakse ponovno pre-mislil variante svojih ’operacij’ in jim dopustil, da skozi soočenje povedejo v nastanek nečesa novega znotraj Kraljestva.

Svoj temeljni postopek koreografiranja postavi na oder tako, da skupina Gostov v času trajanja predstave pred očmi gledalcev gradi sistem 3Q – strukturiran sistem, utemeljen na metu kocke, medtem ko mladostno zagnana skupina plesalcev EKG deluje po principu HD, v katerem naključje služi kot nahajališče in vzgajališče dramaturške inovacije in temelji na plesalčevi ustvarjalni rabi naključja. Hkrati je za skupini značilen različen odnos do naključja; Nietzschejanski amor fati – dadaistično polno zaupanje v koreografijo, ki jo postavi naključje, ki zaznamuje skupino Gostov, in Duchampovsko ustvarjalno poigravanje z naključjem, kot je značilno za mlade plesalce EKG, ki jih najbolj zaznamuje možnost njihove svobodne izbire svojega ‘koreografskega’ odziva na po naključju nastajajoče situacije. Tako se med skupino Gostov, ki so nosilci zgodovine in vere v naključje in stremijo k temu, da bi na odru realizirali vsak večer novo koreografijo, kot jo določi met kocke, ter mlajšo skupino plesalcev EKG, ki so kot nepomirljiva sila svobodne igre in invencije ter dejavni nosilci spremembe pri oblikovanju koreografije, oblikuje polje nenehne in nepomirljive ritmične izmenjave nasprotij.

Kraljestvo je odprto polje srečanj. Nepomirljivo je nasprotje med ustaljeno situacijo ustoličene ‘zgodovine’ določenega (koreografskega) sistema obvladanih in nadzorovanih nasprotij ter med nosilci spremembe, zaznamovanimi z nujnostjo njenega ‘operativnega’ udejanjanja. Izid srečanj je nepredvidljiv. Kakšen bo iztek? Kako se konča ta zgodba? Kako se nadaljuje? Bo v Kraljestvu zavladala sprava? Novost? Kdo bo nazadnje odločil o tem v času, ko je vse ‘postavljeno na kocko’? Kdo je ta, ki bo dal Kraljestvo za Konja?
Mala Kline


Sodelujoči

koncept
Iztok Kovač
Mala Kline

režija in koreografija
Iztok Kovač

ustvarjalci in izvajalci
Gyula Cserepes
Luke Dunne
Katja Legin
Ana Štefanec
Ilkem Ulugün
Marijana Brecelj k.g.
Neja Kos k.g.
Vasilij Polič k.g.
Andrés Valdés k.g.
Branko Završan k.g.

avtorska glasba in izvedba
Borja Močnik
Miha Klemenčič

oblikovanje svetlobe
Jaka Šimenc

kamera
Iztok Kovač

oblikovanje prostora
Andreja Zapušek
Damjan Černe

oblikovanje kostumov
Belinda Radulović

oblikovanje zvoka
Charo Calvo

tonski tehnik
Matej Ocepek

odnosi z javnostmi
Lea Dolinšek

tehnična podpora
Miha Zupan

izdelava kostumov
Vesna Novitović

spremna besedila
Mala Kline
Iztok Kovač

lektoriranje
Špela Frlic

fotografija
Miha Fras

grafično oblikovanje
Novi Kolektivizem

produkcija:
EN-KNAP

izvršna producentka
Marjeta Lavrič

koprodukcija
Cankarjev dom

za pomoč in sodelovanje se zahvaljujemo: Tanji Skok, Maticu Turk, Romanu Konda, Uršuli Berlot, Igorju Štromajer, Stefanu Doepner, Bojani Kunst, Roku Vevar, Heleni Klun, Tomažu Kučer

Predstava je nastala s finančno podporo Ministrstva za kulturo RS
in Mestne občine Ljubljana – oddelek za kulturo.