Pozor hud Ples!

Iztok Kovač

Dokumentarni odrski dogodek Pozor hud Ples! vas na didaktičen način popelje do vprašanj o identiteti gibalnega izraza, iskanju vzgibov za umetniško delo, odkriva skrivnosti kompozicijskih struktur in vloge moškega v svetu plesa. Obenem odpira možnosti, da pobližje spoznate člane mednarodne plesne skupine in poskrbi, da boste v dobri uri prodrli v ozadje zgodovine neke umetniške prakse ter se spomnili njenih presežkov.


Premiera: 12.05.2010
Ljubljana, Španski borci
 

»Pozor hud ples! tako predvsem ni plesna predstava, ampak izvrstno narejena učna ura o sodobnem plesu. /…/ je dobesedno plesno didaktični uprizoritveni dogodek, ki bi ga, najmanj kar, veljalo prikazati tudi srednješolcem in njihovim pedagogom – in to ne le kot učno uro o sodobnem plesu, ampak o ustvarjanju in razumevanju odrske umetnosti nasploh.«
Mojca Kumerdej, Delo, Kultura, 24. 5. 2010

Pozor hud ples! je brez dvoma vrhunska predstava tako glede koncepta kot izvedbe ter izbire ustvarjalcev in sodelujočih, karkšnih doslej ni bilo na voljo za mlajšo publiko, pač pa le za elitna starejša občinstva. Predstava v izvedbi ansambla plesalcev skupine EnKnapGroup na informativen, vendar duhovit in inventiven način prikazuje ustvarjalne postopke sodobnega plesa. S tem zapolnjuje pomembno vrzel na področju didaktičnih pripomočkov za predstavitev sodobnega odrskega plesa in tudi sodobne umetnosti širše. Prejela je odlične kritike poznavalcev.

Pozor hud ples! obiskovalcem predstavi ženski in moški gib, njuna načela ter odnos med njima; prikaže, kako gib lahko pripoveduje zgodbe ali pa je zelo abstrakten; loti se zelo nazornega prikaza, kako poteka proces koreografiranja v sodobnem plesu ter prikaže, kaj se zgodi, če plesu zamenjamo le glasbo oziroma kakšno vlogo ima ta v njem. Potem ko slišimo, kaj o plesu menijo naključni mimoidoči na filmskem traku, o tem, kaj jim pomeni sodobni ples, kaj v njem doživljajo ter kako jih je pot pripeljala prav vanj, spregovorijo tudi sami plesalci iz različnih držav, ki jih skozi predstavo hudomušno vodi igralec Miha Brajnik.


S predstavo smo mladim gledalcem želeli približati sodobni ples na način, ki je zanje najprimernejši, dinamičen in sodoben.  Predstava Pozor hud ples! razkriva, da je z nekaj radovednosti in znanja tudi sodobni ples mogoče spoznati – in predstaviti – enako kot denimo klasike slovenske in svetovne književnosti. S predstavo pa občinstva ne želimo samo izobraževati, temveč mlade tudi navduševati – nazorno prikazati, da ples pomeni izražanje, ustvarjanje in svobodo.

  

SodelujočI:

avtor
Iztok Kovač

ustvarjalci in izvajalci
Gyula Cserepes, Luke Thomas Dunne, Evin Hadžialjević, Ana Štefanec, Tamás Tuza in Miha Brajnik k.g.

glasba
Drago Ivanuša, Boris Kovač, Mitja Vrhovnik Smrekar, John Zorn

oblikovanje svetlobe
Jaka Šimenc

artikulacija vsebin
Andreja Kopač

scenografija
Iztok Kovač, Jaka Šimenc

video
Miha Brajnik, Sašo Podgoršek, Nejc Saje, studio nejaaka, Luka Umek

kostumografija
Alan Hranitelj, Valter Kobal, Belinda Radulović, EnKnapGroup

branje besedil
Nada Vodušek, Matjaž Pikalo

tehnična podpora
Kristjan Rhesmann, Omar Ismail

vodja vaj
Tanja Skok

stiki z javnostmi
Gašper Troha

izvršna produkcija
Marjeta Lavrič

produkcija
Zavod EN-KNAP
 

PONUDBA PREDSTAVE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLEPlesna umetnost nasploh, še zlasti pa sodobni ples, sta v kurikulih osnovnih in srednjih šol pri nas izrazito zanemarjena. Ena od težav, s katero se učitelji pri tem srečujejo, je pomanjkanje ustreznih gradiv in pripomočkov za predstavitev plesne umetnosti mladim na dostopen način.

To vrzel zapolnjuje predstava Pozor hud ples!, ki jo je skupaj z Učno uro o sodobnem plesu za tretjo triado osnovne šole (7. do 9. razred) in srednje šole pripravil Zavod EN-KNAP, eden najbolj uveljavljenih producentov na področju sodobnega plesa pri nas in tudi v tujini. Avtor predstave je vrhunski ustvarjalec s področja sodobnega plesa, koreograf Iztok Kovač, izvaja jo edini stalni plesni ansambel za sodobni ples pri nas, EnKnapGroup.


Ogled predstave Pozor hud ples! vključuje:

- pripravo na ogled predstave: učno uro in navodila ter iztočnice za obravnavo posameznih tem;
- ogled predstave v Centru kulture Španski borci v Ljubljani ali po dogovoru na drugi lokaciji;
- pogovor z ustvarjalci in izvajalci po predstavi


Predstava traja 60 min.

PRIMERNOST: Tretja triada osnovnih šol (7. do 9. razred) in dijaki.

DIDAKTIČNI CILJI: Spoznavanje s temeljnimi koncepti v sodobnem plesu, s procesom koreografiranja, ustvarjalnimi postopki vlogo glasbe v plesu, moškim in ženskim gibom; razvijanje estetskega zaznavanja ter sposobnosti za kritično refleksijo sodobnega plesa. Zavod EN-KNAP v okviru predstave zagotavlja pripravo učiteljev in učencev na ogled predstave ter nabor gradiva za uvod v sodobni ples. Učiteljem posreduje vrsto možnih aktivnosti za evalvacijo predstave, za učence pa so na voljo učni listi in seznam možnih aktivnosti po ogledu predstave.

TEHNIČNE ZAHTEVE: Izvedba v Centru kulture Španski borci; po predhodnem dogovoru je mogoča predstavitev tudi na matični šoli ali drugem primernem prostoru.


Dodatne informacije in rezervacije:

Goran Pakozdi, producent
goran.pakozdi@en-knap.com
Center kulture Španski borci/Zavod EN-KNAP
Zaloška 61
1110 Ljubljana
t: 01 620 87 87